top of page

AIS Premium Gift 2018

Updated: Feb 28, 2019


"มากกว่าของขวัญ"


งานออกแบบกราฟิกแต่ละชนิดจะมีลักษณะพิเศษของมันเองอยู่เสมอ การออกแบบธีมงานกราฟิกสำหรับของขวัญประจำปีก็เช่นกัน


สำหรับนักออกแบบแล้วมันคือ "ความท้าทาย" กล่าวคือ นักออกแบบจะต้องออกแบบกราฟิกภายใต้ความหมายของคำว่า "ของขวัญ" ตลอดทุกปี การมองหาความเป็นไปได้แบบใหม่ที่ต่างจากรูปแบบเดิมๆจึงเป็นสิ่งที่ถูกคำนึงถึงเป็นหลัก


"หนี?"


การพยายามมอบสิ่งที่แตกต่างให้กับลูกค้าดูเหมือนจะไม่ใช่วัตถุประสงค์เดียวของการออกแบบ สิ่งที่ต้องมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมคือ ทิศทาง แผนงาน นโยบายประจำปี เหล่านี้จะมาหนุนเป็นเนื้อความ เปลี่ยนเป็นแนวคิดเพื่อนำไปสู่การตีความเพื่อสร้างองค์ประกอบทางกราฟิกแบบต่างๆ ข้อดีของการเข้าใจข้อมูลจากลูกค้านั้นก็คือจะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการสื่อสารให้กับแบรนด์ ให้แบรนด์พูดสิ่งที่ต้องการได้ถูกต้อง คงที่ เหมือนกันในหลายๆช่องทางได้


รวมทั้งกับการวิเคราะห์ผู้รับสาร ว่าเป็นใคร คุณค่าที่แบรนด์ควรจะส่งไปคืออะไร? แล้วจึงนำข้อมูลมาประมวล ตีความ เปลี่ยนเป็นงานกราฟิก ส่วนสุดท้ายคือขั้นตอนการหาข้อจำกัดทางการผลิตเพื่อผลลัพท์ที่ดี, การจัดการลำดับการสื่อสาร และความงาม ตามลำดับ ความท้าทายเหล่านี้ทำให้ทางทีมต้องค้นคว้าหาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นทั้งจากทางลูกค้า และการค้นหาข้อมูลอ้างอิงทางอื่นๆไปพร้อมๆกัน


โจทย์ที่ได้รับ คือ การออกแบบธีมกราฟิกสำรับชุดของขวัญที่ทาง AIS มอบให้คู่ค้าและพันธมิตรที่ไว้วางใจ ทาง ราวด์ แอนด์ ไนน์ ได้นำข้อจำกัด และข้อมูลบริษัทมานั่งระดมความคิดกัน และร่างแบบร่างเพื่อเสนอให้ลูกค้าหลายแบบ สุดท้ายได้ข้อสรุปร่วมกันเป็นการดึงเอาสัญลักษณ์ทางความหมายของเครือข่ายสัญญาณ มาเชื่อมต่อเป็นลวดลายต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับใช้ได้ในสื่อหลายช่องทาง ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีนกพับที่เป็นตัวแทนของความห่วงใย ความรู้สึกดีๆ และความเป็นธรรมชาติอยู่ในเรื่องเดียวกัน เป็นตัวเล่าเรื่องราว โดยกลุ่มนก เปรียบเช่นความรู้สึกดีๆที่ส่งต่อให้คู่ค้า และความรู้สึกดีๆนี้ถูกส่งต่อ กระจายไปสู่ทุกๆคนในโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง"ข้อจำกัดทางการพิมพ์ "


อีกปัญหาที่พบบ่อยคือการคงสีอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate identity Colors) สำหรับงานพิมพ์ในระบบพิมพ์ดิจิตอลซึ่งจำเป็นต้องส่งแบบพิมพ์ตัวอย่างค่าสีที่ปรับให้ตรงกับสีที่องค์กรใช้ บ่อยครั้งที่นักออกแบบต้องใช้วิจารณญาณจากประสบการ์ณในการตรวจสอบสีเพื่อให้ได้สีที่ไกล้เคียงกับสีหลัก
อีกสิ่งที่เราพบคือบ่อยครั้งทางผู้ผลิตจะขออนุญาตนำไฟล์งานกราฟิกไปปรับลงในตัวบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวเอง ซึ่งบางครั้งจะไม่ได้ความต่อเนื่องอย่างที่แบรนด์ควรจะได้รับ ในงานนี้สิ่งที่เราต้องการคือความต่อเนื่องของลวดลายกราฟิกในบริเวณขอบ ทั้งรอยพับ ทั้งด้านนอก และด้านใน ทีมงานจึงช่วยกันแกะแบบโครงสร้างกล่องที่บรรจุสิ่งของ และรูปแบบการพับเพื่อต่อลวดลายกราฟิกให้พาดต่อเนื่องจากด้านในไปสู่ด้านนอก ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการออกแบบครั้งนี้แนวคิดของการออกแบบกราฟิกบางครั้งอาจจะไม่ได้เริ่มจากการหาทางออกทางกราฟิกเพื่อความแตกต่าง และความงามอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการมองเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาองค์รวมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ


เหล่านี้อาจจะเป็น "ของขวัญ" วิเศษที่จะช่วยให้นักออกแบบ และลูกค้ามีความสุขกับผลลัพท์ปลายทางร่วมกันได้


https://www.roundandnine.com/ais-network-of-green


กิตติคุณ ภักดีแก้ว

Kittikoon Pakdeekaew

Comments


bottom of page