top of page

พลังของออนไลน์ (Cloud's Power)

Updated: May 29, 2020
ความรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการขยายตัวนำการเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่เศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะธุรกิจอี-คอมเมิร์ซไทยซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง, แพลทฟอร์มที่รองรับการจับจ่ายเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์, ความมั่นใจในระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็คทรอนิคส์ที่มีมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจการรับ-ส่งสินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้เพิ่มความเชื่อใจให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในธุรกิจมากขึ้นเช่นกัน


ราชาแห่งธุรกิจบนก้อนเมฆไม่นานมานี้ ผม และทีมราวด์ แอนด์ ไนน์ ได้รับโอกาสเข้าไปพบปะ พูดคุยกับทีมคนทำงานหัวก้าวหน้ากลุ่มหนึ่ง ถึงวิธีคิด วิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมายของบริษัท


"คิงพาวเวอร์ คลิก (King Power Click)" เทค คอมปานี ที่นำเสนอช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งเสนอทิศทางของประสบการ์ณออนไลน์ที่สร้างสรรค์ นำไปสู่นวัตกรรมความคิดที่เกิดประโยชน์กับผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด ภายใต้การบริหารของบริษัท คิง พาวเวอร์ (King Power)


เราพูดคุยแล้วพลางเดินชมบริเวณพื้นที่ทำงานโดยรอบซึ่งมีพื้นที่แยกเป็นส่วนทำงาน พื้นที่สำหรับประชุม และพื้นที่ส่วนสันทนาการ พื้นที่ทานอาหาร แต่ละพื้นที่สามารถปรับให้เข้ากับกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพความคิด ความสร้างสรรค์ให้กับพนักงานในองค์กรได้ตลอดปี


ข้อดีของการได้เข้ามาเห็นบรรยากาศการทำงาน ได้ยิน ได้ฟังเสียงของพนักงานพูดคุย ได้รับกลิ่น สัมผัสวัสดุก่อสร้างที่เลือกใช้ การออกแบบภายใน การจัดวางผังพื้นที่ทำงานของพนักงาน การสังเกต =เหล่านี้โยงใยถึงคำถามที่สัมพันธ์ถึงโครงสร้างการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร วิถีชีวิตการทำงาน ซึ่งคำตอบจากคำถามเหล่านี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรค์งานออกแบบได้เป็นอย่างดี"มงกุฎ" สัญลักษณ์แทนความหมาย


ทางทีมได้รับมอบหมายให้ทำการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อสื่อสารแทนความหมายขององค์กร คิงพาวเวอร์ คลิก (King Power Click) จากข้อมูลที่ได้พูดคุย สอบถาม สังเกตการ์ณ เราเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล และมองหาความเป็นไปได้ของสัญลักษณ์ผ่านข้อจำกัดจากทางลูกค้า โดยมองหาความเป็นไปได้จากองค์ประกอบทางกราฟิกที่มีอยู่ โดยนำเอาตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ คิง พาวเวอร์ (King Power) ที่เป็นแบรนด์หลัก กระจายออกเป็นส่วนย่อย เพื่อหาส่วนประกอบที่จะสามารถนำไปใช้ ทั้งลักษณะเส้นภายในตัวอักษร และตัวสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กลับมาที่แบรนด์หลัก


เพชรลักษณ์


องค์ประกอบทางทีมสนใจก็คือ เพชรบนยอดของมงกุฎ ที่แสดงนัยยะของความหมายเป็นตัวแทนทั้งเรื่องคุณค่า ความปราณีต ความแท้ รวมทั้งความเป็นเลิศทางด้านความคิด และความสร้างสรรค์ โดยนำเอาเรื่องของแกนโครงสร้างเส้นของเพชรมาเพื่อแสดงถึงการติดต่อ ความสัมพันธ์ที่ไม่สิ้นสุดของระบบออนไลน์


อีกทั้งแสดงการวางสัญลักษณ์ให้มีองศาตามลักษณะของแกนโลกเพื่อสื่อถึงวิสัยทัศน์ ความกว้างใหญ่ของระบบเครือข่ายออนไลน์ ความสามารถในการเข้าถึงทุกข้อมูล และเพื่อแสดงพันธกิจที่จะต้องเป็นเทค คอมปานีเป็นอันดับของต้นๆของโลก โดยโครงสร้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับกราฟิกอื่นๆได้ผ่านรูปแบบการหมุนของสัญลักษณ์


โครงสีที่ใช้พัฒนามาจากโครงสีหลักของแบรนด์แม่ คือสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งยังแสดงถึงความมีมาตรฐาน คุณภาพของทีมงาน ความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจบริการออนไลน์ โดยเพิ่มความหลากหลายของคู่สีเคียงข้าง (analogous colors) เพื่อสนับสนุนเรื่องความเป็นมิตร และเข้าถึงง่าย ใช้การไล่พื้นสีเพื่อเพิ่มเรื่องมิติของเวลา เพิ่มความรู้สึกเคลื่อนไหวเพื่อสื่อถึง เทค คอมปานี ที่สามารถให้ผู้ใช้งาน เข้าถึง และบริหารแพลตฟอร์มได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ในวันที่ตลาดโลกออนไลน์มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น มีธุรกิจบนก้อนเมฆเกิดขึ้นมากมาย สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการสร้างแบรนด์ คือ พลังแห่งการเข้าใจ(ธุรกิจ)ตนเอง มองเห็นคุณค่าที่(ธุรกิจ)ตนเองมีอยู่ ด้วยปัจจัยเหล่านี้จะทำให้แบรนด์จะสามารถสื่อสารเรื่องราวเอกลักษณ์ที่ตนเองมีออกมาได้อย่างแข็งแรง โดดเด่น แม้โครงข่ายการแข่งขันในโลกออนไลน์จะซับซ้อนมากขึ้นเพียงใดก็ตาม


กิตติคุณ ภักดีแก้ว

Kittikoon Pakdeekaew


ชมผลงานเพิ่มเติม ได้ที่
Comments


bottom of page